Aanmelden

Privacy verklaring

Autorijschool Arvias, juni 2019

Arvias Autorijschool vindt het heel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je ons geeft of die we verzamelen tijdens je opleiding voor het halen van je rijbewijs. Daarom leggen we hieronder uit waarom we gegevens nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten jij hebt.

 

Verantwoordelijkheid

Arvias Autorijschool, gevestigd aan Beemdgras 98, 2804NW Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens van ons zijn:

Arvias Autorijschool
Beemdgras 98
2804NW Gouda

Tel +31654345536
Email sandra@arvias.nl
KvK nummer: 54967171

 

Sandra Spit is de verantwoordelijke persoon van Arvias Autorijschool voor de bescherming van de persoonsgegevens. Zij is te bereiken via sandra@arvias.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De dienstverlening van Arvias Autorijschool bestaat uit het geven van autorijlessen en het opleiden tot het behalen van het rijbewijs voor personenauto’s. De categorie van personen waarvan Arvias Autorijschool persoonsgegevens verwerkt zijn de leerlingen die zich bij Arvias Autorijschool hebben aangemeld voor autorijlessen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Data en tijden van je lessen en examens
  • Gegevens over je vorderingen en resultaten

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Als jij je hebt aangemeld voor autorijlessen bij Arvias Autorijschool dan verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die jij bent aangegaan met Arvias Autorijschool.

Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doelen: om je te kunnen informeren over de lessen en de examens, om je op te kunnen halen voor de autorijlessen, om voor jou een account aan te kunnen maken voor onze online agenda voor het plannen van de lessen, om je vorderingen en resultaten bij te kunnen houden, om voor jou een examen aan te vragen en voor het afhandelen van jouw betalingen en onze administratie. Wij verwerken en bewaren ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingen.

Omdat wij ook graag jouw ervaringen met Arvias Autorijschool met anderen willen delen kunnen we jou vragen om een review. We zullen je daarvoor dan expliciet om toestemming vragen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die niet gerelateerd zijn aan onze dienstverlening zoals gegevens over politieke, ideologische of religieuze voorkeuren of seksuele geaardheid.

Het is wel van belang dat jij zelf meldt als er gezondheidsaspecten zijn die van invloed kunnen zijn op het autorijden of het volgen van de lessen hiervoor. Deze gezondheidsgegevens worden door Arvias Autorijschool niet geregistreerd, tenzij deze door jou zelf op het aanmeldingsformulier worden vermeld. Vóór het aanvragen van het examen moet je zelf direct bij het CBR een gezondheidsverklaring invullen. Deze gezondheidsverklaring wordt niet gedeeld met de rijschool.

Wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Iemand mag pas starten met autorijlessen vanaf 16,5 jaar. We kunnen echter niet zeker weten of iemand die zich aanmeldt ouder dan 16 jaar is. Als je vermoedt dat wij zonder de ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan stellen wij het zeer op prijs als je dan contact met ons op neemt via sandra@arvias.nl. Dan verwijderen wij direct deze gegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arvias Autorijschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of om aan verplichtingen hieruit voortvloeiend te kunnen voldoen, of om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals voor de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Arvias Autorijschool deelt jouw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Waar nodig sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze derden om te zorgen voor een goede beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Arvias Autorijschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De volgende derde partijen krijgen persoonsgegevens of hebben toegang tot de persoonsgegevens:

Wij maken gebruik van webapplicaties voor aanmelding en opslag van de aanmeldgegevens én voor een online lesagenda, waarmee jij zelf je lessen kunt plannen en nazien. Bij deze webapplicaties worden persoonsgegevens verwerkt.

Systeembeheerder: Arvias Autorijschool maakt gebruik van een systeembeheerder die de systemen van Arvias Autorijschool inricht, onderhoudt en support verleent.

Administratiekantoor: de gegevens in onze administratie geven wij door aan onze boekhouder voor de belastingaangiftes.

Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Juridisch adviseurs: bij een onverhoopt juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken.

Arvias Autorijschool verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij jij daar nadrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Arvias Autorijschool gebruikt op zijn website alleen cookies om deze website zo soepel mogelijk te laten functioneren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Arvias Autorijschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arvias Autorijschool) tussen zit.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arvias Autorijschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandra@arvias.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Arvias Autorijschool, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sandra@arvias.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek. Als wij dat nodig achten zullen we je om een legitimatie vragen om zeker te zijn dat het verzoek door jou zelf wordt gedaan. In sommige gevallen zullen we een verzoek pas op een later tijdstip uitvoeren, bijvoorbeeld als er nog betaalverplichtingen open staan. Ook kunnen verzoeken consequenties hebben voor onze dienstverlening aan jou, we zullen je daar dan over informeren.

 

Klachten

Arvias Autorijschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigen van de Privacyverklaring

Arvias Autorijschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.